Ana Sayfa/TÜBİTAK-FWO
TÜBİTAK-FWO 2018-03-24T01:45:18+03:00

Araştırmacılar:

Yrd. Doç. Dr. Selami KESLER

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR

Yrd. Doç. Dr. Hakan KAHVECİ

 Bursiyerler:

Mustafa TÜMBEK

Akif DEMİRÇALI

Onur BÜYÜKGÜMÜŞ

  • Bu proje çalışmasında, tamamen elektrikle çalışan şehir içi kullanıma yönelik bir araç prototipi tasarlanmıştır. Çalışma, TÜBİTAK ve FWO tarafından yapılan ikili anlaşma kapsamında ana katılımcılar olarak Ghent Üniversitesi (Belçika) ve Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) arasında sağlanan işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Her iki proje ekibinin kendine has yönleri ve konu hakkındaki birikimleriyle ticari değeri de olabilecek bir elektrikli araç konsepti geliştirmiş ve proje sonunda her iki ekip karşılıklı etkileşim ve paylaşımlarla ciddi akademik kazanımlar elde etmiştir.
  • 114E023 nolu ve “Şehir içi Kullanımlar İçin Yüksek Verimli Elektrikli Araç Prototipi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi” başlıklı bu proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belçika Flaman Bölgesi Araştırma Kuruluşu (The Research Foundation-Flanders FWO) ikili işbirliği kapsamında (2539) tarafından desteklenmiştir. Projeye vermiş olduğu desteklerden ötürü TÜBİTAK ve FWO’ya teşekkürü borç biliriz. Proje çalışmaları boyunca, yüksek performans ve katkılarından dolayı araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Selami KESLER, Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. İsmail NAKİR,  Yrd. Doç. Dr. Hakan KAHVECİ’ye, proje burisyerlerimizden Arş. Gör. Akif DEMİRÇALI, Arş. Gör. Mustafa TÜMBEK ve Onur BÜYÜKGÜMÜŞ’e teşekkür ederim. Tez çalışmalarıyla projede yer alan lisans üstü öğrencilerimizden Erkan KARAKAŞ, Arda KILIÇ, Veli YENİL ve Nazım YILDIZ’a ve Pamukkale Üniversitesi üyelerinden emeği geçen bölüm üyeleri ve öğrencilerimize teşekkür ederim.
  • Ayrıca projenin Belçika ayağı yürütücüsü olan Prof. Dr. Peter SERGEANT öncülüğünde önemli katkı desteklerini gördüğümüz, karşılıklı ikili işbirliği ziyaretlerinde yapmış olduğumuz faydalı çalıştay ve bilimsel işbirliği nedeniyle Ghent üniversitesi ekibine proje ekibim adına şükranlarımı sunarım.